Český zahrádkářský svaz

Kontakt:

Vladimír Čotek
tel.: 602 733 057
e-mail: zahradkarikobyli@seznam.cz 
http://www.zahradkari.cz/zo/kobyli/

Základní organizace Československého ovocnářského a zahradkářského svazu byla v Kobylí založena v r. 1962, 1979 přejmenována na Český zahrádkářský svaz. Slučoval občany se vstřícným vztahem k půdě opírající se o pracovitost a touhu po novém poznání.

První starostí zahrádkářů bylo získat půdu pro ty své členy, kteří byli bezzemky. Dostali do pronájmu půdu ležící ladem v tratích Výnos, Katovně, Zadní Vígrunty a Záhřebenský a založili zde na ploše 4,5 ha zahrádkářskou kolonii. Přednostním posláním spolku bylo zajištění nedostatkových zemědělských potřeb - hnojiva, prostředky na chemickou ochranu, sadba. Dalším úkolem byl výkup zemědělských produktů pro průmyslové zpracovatele. Prováděli traktorové práce, připravovali přednášky pro své členy a tématické zájezdy.

ZO ČSZ uspořádala celou řadu plesů, místních i oblastních výstav vín, podílela se na zkrášlování obce, ozelenění hřbitova apod. Po roce 1989 se podmínky pro činnost organizace ČSZ radikálně změnily.Zemědělské potřeby již nejsou nedostatkovým zbožím, trh je zaplaven dovezenými potravnami a většina průmyslových zpracovatelů ukončila svou činnost..

Proto je činnost zaměřena na exkurze a přednášky především v oblastech vinařství a vinohradnictví. Pravidelně v březnu jsou pořádány Besedy při víně. Kobylská organizece nyní sdružuje na 137 členů.

 

Vinařská obec Kobylí

Kobylí je malebně rozloženo v mírně zvlněné krajině. Na upravených svazích se pěstuje hlavně vinná réva, meruňky a broskve.

Kontakty

Obecní úřad Kobylí
Augusty Šebestové 459
691 10 Kobylí

IČ: 283266
DIČ: CZ283266

tel.: +420 519 431 106
mobil: +420 724 541 047
e-mail: ou@kobyli.cz

datová schránka: v3wbdkp

všechny kontakty na jednotlivé pracovníky

Spolupracujeme a podporujeme:
Modré hory Město Hustopeče Jihomoravský kraj Moravské vinařské stesky