Kříže a pomníčky

Kříž, symbol spásy pro křesťanský svět... V dobách, kdy bylo křesťanství obyvatelstvem mnohem intenzivněji vnímáno (19. století a první polovina 20.), byly tyto symboly budovány v obcích i mimo ně v polích z vděčnosti.

O vybudované kříže se starali dárci a jejich rodiny. V Kobylí se nachází celá řada křížů i pomníčků. Největší kulturně historickou hodnotu mají kříže dřevěné - vyřezávané, ktěré můžete najít převážně v polích kolem obce. Kromě křížů dřevěných jsou zde i kříže kamenné a kapičky jako např "Mikulášek" - barokní kaplička z roku 1750.

Jejich stáří a namáhavá údržba vedly v roce 2000 k jejich celkové rekonstrukci a konzervaci. Hlavní díl na tom měl tehdejší starosta Jaroslav Otáhal a zastupitelstvo obce za přispění několika sponzorů (Milan Otáhal, Vlastimil Otáhal).

Pojďme si povědět něco o dřevěných křížích:                                              

Nejzachovalejší a nejzdobnější dřevěný kříž je v obci před domem č. 1 pochází z roku 1902 a věnovala jej Františka Kováříková. V roce 2015 byl restaurován.                                                            

Na Hřebeni stojí nejstarší z dřevěných křížů, který byl posvěcený v roce 1869. Dárcem byli manželé Bernard a Magdaléna Petrlovi. Kříž byl restaurován v roce 2016.

V lese na nejvyšším místě zvaném Korúhvička je kříž, který je poctou sv. Hubertovi. Pochází pravděpodobně z roku 1871, kdy vedoucí polesí Fr. Šámal věnoval dětem obraz sv. Huberta, aby si jej pověsili na strom. Byl připevněn na kříž a umístěn na Korúhničce. Obraz musel být několikrát restaurován, neboť se na něm podepsalo počasí.

Při cestě do areálu sadů najdeme u krásné lípy kříž, který byl pořízený rodinou Kaňovou a v roce 2016 byl restaurován.

"Zelený kříž" je umístěn hluboko v areálu sadů. Víme o něm jen, že jej nechal jeden z kobylských občanů přemístit z čejkovického katastru do kobylského a zcela rekonstruovat v roce 1912.

Na rozcestí cest na Vrbici je druhý nejzachovalejší kobylský kříž, bohatě vyřezávaný - byl vysvěcen roku 1905 a postaven nákladem Tomáše Lanžhotského, v roce 2016 byl také restaurován.

 

Vinařská obec Kobylí

Kobylí je malebně rozloženo v mírně zvlněné krajině. Na upravených svazích se pěstuje hlavně vinná réva, meruňky a broskve.

Kontakty

Obecní úřad Kobylí
Augusty Šebestové 459
691 10 Kobylí

IČ: 283266
DIČ: CZ283266

tel.: +420 519 431 106
mobil: +420 724 541 047
e-mail: ou@kobyli.cz

datová schránka: v3wbdkp

všechny kontakty na jednotlivé pracovníky

Spolupracujeme a podporujeme:
Modré hory Město Hustopeče Jihomoravský kraj Moravské vinařské stesky