Organizace a spolky

Spolky a spolková činnost vždy odrážely nálady a uvědomění společnosti, ochotu sdružovat se a dělat prospěšnou činnost nejen sám pro sebe, ale i pro druhé - potřebné. Kobylí, které bylo již v polovině 19. století velmi pokrokovou obcí má ve spolkové činností bohaté tradice. První spolky vznikaly již ve zmíněném 19. století. Byly to převážně spolky čtenářské a osvětové, které si kladly za úkol šíření pokrokových myšlenek mezi obyvateli. Byly hojně navštěvovány významnými kulturními a společenskými osobnostmi.

Na začátku století byly hojně zakládány dobrovolné hasičské sbory (Kobylí 1908) a o něco později samaritánské (dnes bychom mohli říci humanitární) organizace.

Třetí skupinou byla zájmová sdružení - tělocvičné jednoty Sokol a Orel a další spolky, v nichž se scházeli lidé spojení společným zájmem jako myslivci, rybáři, chovatelé, zahrádkáři.

Aktivita spolků se během let výrazně měnila a odrážela společenský a politický vývoj ve společnosti, podléhala módním vlnám. Po výrazném útlumu zájmu občanů o jakoukoliv organizovanou činnost začátkem devadesátých let 20. století, můžeme konstatovat, že nastalo výrazné oživení spolkové činnosti koncem devadesátých let. Řada z nás si uvědomuje, že i v dnešní uspěchané době je třeba aktivně odpočívat a věnovat se veřejně prospěšným aktivitám a práci s dětmi. Mladou generaci totiž nevychovávají jen učitelé ve školách. Za to, jaká bude, jsme odpovědni všichni bez rozdílu.

Směrnice 3/2015-Pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu obce Kobylí

Žádost o dotaci z rozpočtu Obce Kobylí

Vyúčtování dotace poskytnuté Obcí Kobylí

Vinařská obec Kobylí

Kobylí je malebně rozloženo v mírně zvlněné krajině. Na upravených svazích se pěstuje hlavně vinná réva, meruňky a broskve.

Kontakty

Obecní úřad Kobylí
Augusty Šebestové 459
691 10 Kobylí

IČ: 283266
DIČ: CZ283266

tel.: +420 519 431 106
mobil: +420 724 541 047
e-mail: ou@kobyli.cz

datová schránka: v3wbdkp

všechny kontakty na jednotlivé pracovníky

Spolupracujeme a podporujeme:
Modré hory Město Hustopeče Jihomoravský kraj Moravské vinařské stesky