Povinné informace

Povinně zveřejňované informace podle Standardu ISVS pro zveřejňování vybraných informací o veřejné správě způsobem umožňujícím dálkový přístup a zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. 

Oficiální název

Obec Kobylí

Důvod a způsob založení

dle zákona č. 137/1990 Sb., dále dle zákona č. 128/2000 Sb.

Organizační struktura

Orgány obce

 • starosta, místostarosta
 • rada obce - 5 členů
 • zastupitelstvo obce - 15 členů
 • kontrolní výbor
 • finanční výbor
 • komise rady obce

Příspěvkové organizace

 • Základní škola Kobylí
 • Mateřská škola Kobylí

Organizační složky

 • Technické služby
 • Penzion a pečovatelská služba Kobylí
 • Muzeum obce Kobylí
 • Místní knihovna
Kontaktní spojení
Případné platby můžete poukázat
 • ČS Břeclav, a.s. - 1382208329/0800
 • hotovostně na OÚ
IČO

00283266

DIČ

CZ-00283266

Návrh rozpočtu pro rok

aktuální rok je zde

 

- ARIsweb (MF ČR)

Žádosti o informace

Směrnice S/02/2015 - Pravidla pro aplikaci zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím,ve znění pozdějších předpisů

Dodatek č. 1 upravující Směrnici S/02/2015 - Pravidla pro aplikaci zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů e-mailem (podatelna@kobyli.cz) nebo písemně

Příjem žádostí a dalších podání

Obecní úřad Kobylí 
Postup při podávání žádostí o poskytnutí informace

Opravné prostředky

Opravné prostředky

Formuláře

Obecní úřad Kobylí 

Návody pro řešení nejrůznějších životních situací

Popisy postupů - návody pro řešení životních situací

Nejdůležitější předpisy
 • zákon č. 128/2000 Sb.
 • zákon č. 106/1999 Sb.
 • organizační řády a interní předpisy
 • vyhlášky obce
Sazebník úhrad za poskytování informací Sazebník je k dispozici zde.
Licenční smlouvy

- 16.1 Vzory licenčních smluv
Žádné výhradní licence podle §14a odst.4 zák. 106/1999 Sb. nebyly poskytnuty.

- 16.2 Výhradní licence
Žádné výhradní licence podle §14a odst.4 zák. 106/1999 Sb. nebyly poskytnuty.

Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

Za rok 2018 je zpráva ke stažení zde

Za rok 2017 je zpráva ke stažení zde.

Za rok 2016 je zpráva ke stažení zde.

Za rok 2015 je zpráva ke stažení zde.

Za rok 2014 je zpráva ke stažení zde.

Podle § 5 odst. 3 zákona povinný subjekt do 15 dnů od poskytnutí informací na žádost zveřejní tyto informace způsobem umožňujícím dálkový přístup. O informacích poskytnutých v jiné než elelktronické podobě nebo mimořádně rozsáhlých elektronicky poskytnutých informacích postačí zveřejnit doprovodnou informaci, vyjadřující jejich obsah.

Archiv již poskytnutých informací

Najdete v připojených souborech níže.

 

Město Hustopeče na základě uzavřené veřejnoprávní smlouvy vykonává přenesenou působnost na úseku sociálně-právní ochrany dětí za obec Kobylí. Bližší informace na http://www.hustopece-city.cz/ospod/

Připojené soubory

Vinařská obec Kobylí

Kobylí je malebně rozloženo v mírně zvlněné krajině. Na upravených svazích se pěstuje hlavně vinná réva, meruňky a broskve.

Kontakty

Obecní úřad Kobylí
Augusty Šebestové 459
691 10 Kobylí

IČ: 283266
DIČ: CZ283266

tel.: +420 519 431 106
mobil: +420 724 541 047
e-mail: ou@kobyli.cz

datová schránka: v3wbdkp

všechny kontakty na jednotlivé pracovníky

Spolupracujeme a podporujeme:
Modré hory Město Hustopeče Jihomoravský kraj Moravské vinařské stesky