Sdružení zdravotně postižených

V roce 1917 byl založena - Družina válečných invalidů zemí koruny svatováclavské - tento svépomocný nepolitický spolek sdružoval válečné invlidy ze světové války. V Kobylí byli jeho členy Petr Mikulica a Stanislav Jagl. 1919 byl původní název změněn na Družinu československých válečných poškozenců. 14.2.1919 vznikla místní skupina s 62 členy. Postupně jak členů ubývalo, byla kobylská organizace sloučena s Velkými Pavlovicemi.

V roce 1955 byla znovuustanovena Zájmová skupina SČSI. Jejími členy byli občané Kobylí, Vrbice, Bořetic a od roku 1969 také z Brumovic.

Organizace se aktivně podílela na údržbě veřejného prostranství a pomníčků padlých z obou světových válek. Cílem bylo a je prosazování rovnoprávného postavení zdravotně postižených občanů ve společnosti, zabezpečování komplexní péče, obhajoba práv a prosazování společných zájmů a potřeb zdravotně postižených ve vztahu ke státním a hospodářským orgánů a dalším institucím.

V posledních letech se však již nedařilo získávat mladé členy do řad organizace, což vyústilo v roce 1999 ve sloučení se Sdružením zdravotně postižených, smíšenou organizací Velké Pavlovice.

 

Vinařská obec Kobylí

Kobylí je malebně rozloženo v mírně zvlněné krajině. Na upravených svazích se pěstuje hlavně vinná réva, meruňky a broskve.

Kontakty

Obecní úřad Kobylí
Augusty Šebestové 459
691 10 Kobylí

IČ: 283266
DIČ: CZ283266

tel.: +420 519 431 106
mobil: +420 724 541 047
e-mail: ou@kobyli.cz

datová schránka: v3wbdkp

všechny kontakty na jednotlivé pracovníky

Spolupracujeme a podporujeme:
Modré hory Město Hustopeče Jihomoravský kraj Moravské vinařské stesky