Stojí za návštěvu

Přijměte pozvánku na procházku po zajímavých místech v Kobylí a okolí a vydejte se po nové Turistické stezce obcí Kobylí.

Zastavení první - U radnice

Vážení návštěvníci, nacházíte se v Kobylí, obci náležející do Mikroregionu Hustopečska a národopisné oblasti hanáckého Slovácka. Vítejte u nás, jsme velmi rádi, že jste k nám našli cestu.

Kobylí je malebně rozloženo v mírně zvlněné krajině. Na upravených svazích se pěstuje hlavně vinná réva, meruňky a broskve. Město je daleko, zato příroda je na dosah ruky. Dědina bohatá líbezným folklórem Vás zvek pozastavení u skleničky vína i k zamyšlení nad stále rychlejším během života. Žije se tu klidněji, skromněji, zkrátka jinak než ve městě. Možná právě proto stojí zato Kobylí navštívit.

Území obce je osídleno již v období neolitu, což dokládají pozůstatky rondelu prehistoricke kultovní stavby. První písemná zmínka o Kobylí je datována z roku 1252 v darovací listině pána Bočka z Obřan pro cisterciácký klášter ve Žďáru, potvrzené tehdejším markrabětem Přemyslem Otakarem II.

V 2. polovině 16. století se v Kobylí usídlili novokřtěnci habáni. Měli zde silnou komunitu a společně užívali dům, školu, sklep, pivovar, kovárnu, hrnčířskou dílnu a hřbitov. Byli tvůrci keramiky zvané fajáns.

V 2. polovině 19. století bylo Kobylí díky obrozenecké rodině Bezděkově považováno za národně nejuvědomělejší obec v celém okolí. Z této rodiny pochází i sběratelka lidových zvyků a obyčejů Augusta Šebestová, autorka Lidských dokumentů. Pamětní deska této významné osobnosti je umístěna na protějším domě č.p.2.

Dnešní život v Kobylí je úzce spojen s vinohradnictvím, vinařstvím, historií, přírodou a tradicemi. Ostatně, až budete procházet či projíždět touto turistickou stezkou, jistě se o tom přesvědčíte. Přejeme Vám příjemné a nezapomenutelné zážitky v naší obci.

Zastavení druhé - Sklepy - Suchořádská Zmola

Vážení návštěvníci, nacházíte se v lokalitě zvané Suchořádská Zmola. Kdysi tu byla "zmola" tedy rokle. A dnes je to sklepní ulička, místo, kde vinaři nejen pracují, ale také se schází kvůli pokoštování typických kobylských vín. V dolní části areálu se nachází starý dřevěný lis, dar obci Kobylí od místního občana Ludvíka Vrbase. V roce 2002 prošel rekonstrukcí a konzervací.

Kobylí je čtvrtou největší vinařskou obcí Velkopavlovické vinařské podoblasti. Svahy kolem bývalého Kobylského jezera svědčí mnohým odrůdám pro výrobu bílých i červených vín.

S vinařstvím a vinohradnictvím jsou spojeny také tradice. V této lokalitě se vždy poslední sobotu v srpnu koná Zarážení hory, slavnost vinařů spojená s ukázkou starodávného zvyku. Kobylští občané ochotníci předvedou, jak se zarážela hora v minulém století, písař přečte přísné artikule, hotaři naparádijú hatinu a vinaři poklučů kolí jako symbol celoroční práce na vinici. Nechybí ani starosta, policajt, zloděj, klevetivé tetičky, všudypřítomné děcka, krásné zpěvy za zvuku cimbálu a hlavně dobré víno a pohostinnost kobylských.

Místní vinaři se scházejí také při Svěcení vína na svátek sv. Jana 27. prosince. No a na jaře přístího roku již tradičně hodnotí vína na Výstavě vín.

Suchořádská zmola není jedinou lokolitou se sklepy. Až budete procházet nebo přojíždět obcí, povšimněte si starodávných sklepů, znichž některé patří mezi památkově chráněné. V ulici Baráky najdete Křižákův sklep, v ulici Augusty Šebestové pak Svobodův sklep. Architektonicky původní je Pekaříkův sklep "V Kútku".

Dnešní život v Kobylí je úzce spojen s vinařstvím a vinohradnictvím, historií, přírodou a tradicemi. Ostatně, až budete procházet či projíždět touto turistickou stezkou, jistě se o tom přesvědčíte.

Zastavení třetí - Muzeum obce Kobylí

Vážení návštěvníci, Muzeum obce Kobylí bylo slavnostně otevřeno v červnu roku 1997. Zakladatelem je Klub přátel historie Kobylí, který do roku 2000 zajišťoval i jeho provoz a správu. Od začátku roku 2001 muzeum spadá pod správu obce Kobylí.

Původní snahy Klubu přátel historie o zachování lidových tradic, krojů, zvyků, písní, vyústili v přímý sběr starých fotografií, listin, knih, nábytku, součástí lidových krojů a nářadí za účelem vybudování muzea, které by sloužilo jako pamětní kniha života obce a jejího okolí. Pro muzeum byly uvolněny prostory v budouvě bývalé měšťanské školy, která byla postavena v letech 1910-1911. Výstavní část muzea se postupem času začala utěšeně rozrůstat.

V současné době si můžete prohlédnout expozici věnovanou historii obce, která je bohatá na zajímavé události a momenty. Dozvíte se o Kobylském jezeře, o působení velké habánské komunity v Kobylí, o obrozenecké rodině Bezděků - díky jejich působení se obec Kobylí mohla považovat koncem 19. století za jednu z nejpokrokovějších obcí na Moravě, a také o národopisné práci Augusty Šebestové, rozené Bezděkové. V další části expozice uvidíte vývoj kobylského svátečního i všedního kroje, rekonstrukci selské jizby a kuchyně s původním nábytkem a trámovým stropem a ozvučenou krojovanou scénu starodávného žádání o nevěstu. Ve výstavním depozitáři najdete množství původního zemědělského, stolařského, kovářského nářadí a mimo jiné i sbírku předmětů vážící se k zabijačce.

V přízemí budovy je výstavní sál, kde se každoročně konají různé tématické výstavy. Ve dvoře je umístěna další výstavní plocha, kde je možnost shlédnutí povozů a původních větších zemědělských strojů a zařízení, které se uplatňovaly na polích a ve vinohradech.

V roce 2004 byl pro účely muzea zrekonstruován původní sklep, kde naleznete vinařskou expozici mapující historii vinařství v Kobylí a také vinotéku s víny kobylských vinařů.

Otevřeno je červen - srpen každou neděli od 14 - 17 hodin. Ostatní dny po telefonické nebo písemné domluvě.

Muzeum obce Kobylí,
691 10, Kobylí na Moravě 135
tel. 731 208 350
e-mail:muzeumkobyli@centrum.cz

Zastavení čtvrté - Kostel sv. Jiří

Vážení návštěvníci, kostel sv. Jiří je historickou dominantou obce. Jeho poloha naznačuje, že v daleké minulosti sloužila kostelní věž kampanila stojící odděleně od lodi kostela, také jako strážní místo. Ve věži jsou dva zvony - sv. Stanislav (154kg) z roku 1690 a sv. Řehoř (220kg) z roku 1714. Když projdete pod věží a vkročíte na hřbitov přilehlý ke kostelu, naskytne se vám nádherný výhled do širokého okolí na Pálavu, zvlněnou krajinu Ždánského lesa a okolní vesnice obklopené stráněmi plnými vinohradů. Na hřbitově stojí kamenný centrální kříž s pietou.

První písemná zmínka o kostele pochází už z roku 1269. Z původní stavby kostela se dochoval pouze gotický presbytář, který je asi z konce 15. století. V roce 1643 byl kostel vypálen švédskými vojsky a obnoven až v roce 1670 díky tehdejší držitelce Kobylí Anně Marii Jakardovské ze Sudic. Anna Marie Jakardovská nechala postavit loď kostela v jednoduché barokní úpravě, ve které můžete stavbu vidět i dnes.

Během staletí prošla podoba kostela mnoha drobnými úpravami. Zásadní pro jeho dnešní vnější podobu byly stavební práce prováděné v druhé polovině 20. století. Na podzim roku 2000 začala kompletní rekonstrukce interiéru kostela, která byla ukončena na jaře 2001.

Celou délku vnitřní části lodi kostela zdobí starobylé obrazy znázorňující křížovou cestu, která návštěvníka přivede k dřevěnému vyřezávanému oltáři z 19. století, na kterém je vyřezávaná socha sv. Jiří bojujícího s drakem. Po stranách gotického presbytáře jsou sochy sv. Ludmily a sv. Václava. Po pravé straně kostela je umístěn vzácný barokní oltář se sochami sv. Anny a sv. Josefa. Za zmínku stojí i rokoková kazatelna v levé části lodi a nové varhany z roku 1990 na kostelním kúru.

Zastavení páté - U Skalky

Vážení návštěvníci, nacházíte se u pátého zastavení Turistické stezky obcí Kobylí v lokalitě zvané Studýnky, u malé studánky U Skalky. Tato lokalita - lesík se studánkami byl od nepaměti přírodním rezervoárem pitné vody pro občany i dobytek. V minulosti se zde nacházelo asi sedm studánek s velmi kvalitní pitnou vodou. U Skalky, v místě, kde se nyní nacházíte, vyvěrala voda příjemné chuti i teploty, která osvěžila příchozí. U studánky jste vždy našli hrnek, skleničku či kelímek, které zde nechali ti před vámi. To pro to, abyste si měli do čeho vodu nabrat. A tak i vy, milý návstěvníci, zastavte se na své pouti, dopřejte odpočinek svému znavenému tělu i duši. V současné době je zde lesopark s discgolfovým hřištěm.

Zastavení šesté - U Lípy

Vážení návštěvníci, šesté zastavení Turistické stezky vinařskou obcí Kobylí se nachází na vyhlídkovém místě na rozcestí u dvou starodávných lip a kříže, který na začátku 20. století nechala postavit rodina Sedláčkova. K tomuto kříži v minulosti putovala prosební procesí za úrodu v tratích se zajímavými názvy - Tálky, Úlehle, Lúky, Žleby. Původní polní cesty vedly do okolních obcí Čejče a Čejkovic. Dnes se dostanete odsud přímou cestou do areálu ovocných sadů obchodní společnosti PATRIA Kobylí, a.s. a cesta nahoru vás zavede až k Homoli, místu s nejvyšší nadmořskou výškou (334m/m) v katastru obce.

Vinařská obec Kobylí

Kobylí je malebně rozloženo v mírně zvlněné krajině. Na upravených svazích se pěstuje hlavně vinná réva, meruňky a broskve.

Kontakty

Obecní úřad Kobylí
Augusty Šebestové 459
691 10 Kobylí

IČ: 283266
DIČ: CZ283266

tel.: +420 519 431 106
mobil: +420 724 541 047
e-mail: ou@kobyli.cz

datová schránka: v3wbdkp

všechny kontakty na jednotlivé pracovníky

Spolupracujeme a podporujeme:
Modré hory Město Hustopeče Jihomoravský kraj Moravské vinařské stesky