Vyhlášky, směrnice

Vyhlášky 2019

Obecně závazná vyhláška č.1/2019 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Kobylí


Vyhlášky 2018

Obecně závazná vyhláška č.2/2018 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění a odstraňování komunálního odpadu


Vyhlášky 2017

Obecně závazná vyhláška č.5/2017 o místním poplatku za odpady

Obecně závazná vyhláška č.4/2017 o místním poplatku z ubytovací kapacity

Obecně závazná vyhláška č.3/2017 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství +  příloha č.1

Obecně závazná vyhláška č.2/2017 o místním poplatku ze psů

Obecně závazná vyhláška č.1/2017 o místních poplatcíchpříloha č.1


 Vyhlášky 2016

Obecně závazná vyhláška č.3/2016 o zabezpečení veřejného pořádku omezením nežádoucího hluku

Obecně závazná vyhláška č.2/2016 o nočním klidu

Obecně závazná vyhláška č.1/2016 o regulaci provozování loterií a jiných podobných her


Vyhlášky 2015

Obecně závazná vyhláška č.3/2015 o zabezpečení veřejného pořádku omezením nežádoucího hluku

Obecně závazná vyhláška č.2/2015 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění a odstraňování komunálních odpadů

Obecně závazná vyhláška č.1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů


Vyhlášky 2012

Obecně závazná vyhláška č.1/2012 o zabezpečení veřejného pořádku a čistoty ulic a jiných veřejných prostranstvíSměrnice, nařízení obce, zásady..

Směrnice č.2/2016 o zabezpečení zákona o finanční kontrole č.320/2001Sb.

Směrnice č.1/2016 pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu

Pravidla o pronájmu obecních bytů fyzickým osobám v obci Kobylí  + příloha č.1 Žádost

Směrnice č.3/2015 Pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu Obce Kobylí

Zásady pro nakládání s nemovitým majetkem obce Kobylí 14.5.2015

Nařízení obce 1/2013 tržní řád

 

 

 

Vinařská obec Kobylí

Kobylí je malebně rozloženo v mírně zvlněné krajině. Na upravených svazích se pěstuje hlavně vinná réva, meruňky a broskve.

Kontakty

Obecní úřad Kobylí
Augusty Šebestové 459
691 10 Kobylí

IČ: 283266
DIČ: CZ283266

tel.: +420 519 431 106
mobil: +420 724 541 047
e-mail: ou@kobyli.cz

datová schránka: v3wbdkp

všechny kontakty na jednotlivé pracovníky

Spolupracujeme a podporujeme:
Modré hory Město Hustopeče Jihomoravský kraj Moravské vinařské stesky