Základní škola

Základní škola Kobylí je příspěvková organizace obce.

Školu navštěvuje 273 žáků, chodí do 13 tříd, stará se o ně 18 vyučujících, 3 asistenti pedagoga, 3 vychovatelky školní družiny, 6 pracovnic školní jídelny, školník, 3 uklizečky, hospodářka a administrativní pracovnice.

Ředitelem školy je Mgr. Vlastimil Janda.

Na škole se vyučuje podle vlastního Školního vzdělávacího programu.

Od třetí třídy se žáci učí anglicky a od sedmé třídy začínají studovat druhý cizí jazyk – němčinu.

Ve škole jsou tyto odborné učebny: počítačová, jazyková, učebna výtvarné výchovy, přírodopisu, chemie a fyziky, zeměpisu a dějepisu, rodinné výchovy (šití a vaření), hudební výchovy. K dispozici je školní knihovna a čítárna, tělocvična, dvě venkovní hřiště (asfaltové a travnaté), atletická dráha, doskočiště, venkovní koše na košíkovou a školní zahrada.

Aktuální informace o provozu školy najdete na www.zskobyli.cz.

Připojené soubory

Vinařská obec Kobylí

Kobylí je malebně rozloženo v mírně zvlněné krajině. Na upravených svazích se pěstuje hlavně vinná réva, meruňky a broskve.

Kontakty

Obecní úřad Kobylí
Augusty Šebestové 459
691 10 Kobylí

IČ: 283266
DIČ: CZ283266

tel.: +420 519 431 106
mobil: +420 724 541 047
e-mail: ou@kobyli.cz

datová schránka: v3wbdkp

všechny kontakty na jednotlivé pracovníky

Spolupracujeme a podporujeme:
Modré hory Město Hustopeče Jihomoravský kraj Moravské vinařské stesky