Nástroje pro usnadnění přístupu

Skip to main content

Povinně zveřejňované informace

Oficiální název
Důvod a způsob založení

Obec Kobylí
dle zákona č. 137/1990 Sb., dále dle zákona č. 128/2000 Sb.

Organizační struktura

Orgány obce

 • starosta, místostarosta
 • rada obce - 5 členů
 • zastupitelstvo obce - 15 členů
 • kontrolní výbor
 • finanční výbor
 • komise rady obce

Příspěvkové organizace

 • Základní škola Kobylí
 • Mateřská škola Kobylí

Organizační složky

 • Technické služby
 • Penzion a pečovatelská služba Kobylí
 • Muzeum obce Kobylí
 • Místní knihovna

Kontaktní spojení

 • pošta: Augusty Šebestové 459, 691 10 Kobylí
 • tel.: +420 519 431 106
 • datová schránka: v3wbdkp
 • e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 • internet: http://www.kobyli.cz

Případné platby můžete poukázat

 • ČS Břeclav, a.s. - 1382208329/0800
 • hotovostně na OÚ


DIČ

00283266
CZ00283266

Návrh rozpočtu

Žádosti o informace

Směrnice S/02/2015 - Pravidla pro aplikaci zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím,ve znění pozdějších předpisů

Dodatek č. 1 upravující Směrnici S/02/2015 - Pravidla pro aplikaci zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů e-mailem (Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.) nebo písemně

Příjem žádostí a dalších podání

Opravné prostředky

Formuláře

Obecní úřad Kobylí

Návody pro řešení nejrůznějších životních situací

Nejdůležitější předpisy

 • zákon č. 128/2000 Sb.
 • zákon č. 106/1999 Sb.
 • organizační řády a interní předpisy
 • vyhlášky obce

Sazebník úhrad za poskytování informací

Licenční smlouvy

 • 16.1 Vzory licenčních smluv
  Žádné výhradní licence podle §14a odst.4 zák. 106/1999 Sb. nebyly poskytnuty.

 • 16.2 Výhradní licence
  Žádné výhradní licence podle §14a odst.4 zák. 106/1999 Sb. nebyly poskytnuty.

Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

Za rok 2023 je zpráva ke stažení zde

Za rok 2022 je zpráva ke stažení zde

Za rok 2021 je zpráva ke stažení zde

Za rok 2020 je zpráva ke stažení zde

Za rok 2019 je zpráva ke stažení zde

Za rok 2018 je zpráva ke stažení zde

Za rok 2017 je zpráva ke stažení zde

Za rok 2016 je zpráva ke stažení zde

Za rok 2015 je zpráva ke stažení zde

Za rok 2014 je zpráva ke stažení zde

Podle § 5 odst. 3 zákona povinný subjekt do 15 dnů od poskytnutí informací na žádost zveřejní tyto informace způsobem umožňujícím dálkový přístup. O informacích poskytnutých v jiné než elektronické podobě nebo mimořádně rozsáhlých elektronicky poskytnutých informacích postačí zveřejnit doprovodnou informaci, vyjadřující jejich obsah.

Archiv již poskytnutých informací

Město Hustopeče na základě uzavřené veřejnoprávní smlouvy vykonává přenesenou působnost na úseku sociálně-právní ochrany dětí za obec Kobylí. Bližší informace na http://www.hustopece-city.cz/ospod/